ลงทะเบียน ข้อมูล จนท. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ชื่อ-สกุล : 
เพศ : 
ตำแหน่ง : 
ระดับ : 
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ : 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
Note :  ตัวอย่าง :วันที่เริ่มทำงาน 01-10-2564 วันเกิด 16-06-2536 บ้านเลขที่ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50180
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 

 

 


©กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์       Operate - Develop by IT RICD Team