แบบส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ด้วย :
เลขครุภัณฑ์ :
ของ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน :
โทร :
ชำรุดมีอาการ :

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.(ระบุชื่อ) :

ลงชื่อ ผู้ส่งซ่อม :
วันที่ ส่งซ่อม :


©กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์       Operate - Develop by IT RICD Team